BSO Waalsdorp

De Buitenschoolse Opvang (BSO) is een veilige, gezellige, sfeervolle, aantrekkelijke plek, waar het kind zich zowel individueel als in groepsverband optimaal kan ontwikkelen. We creëren een omgeving, waarin respect en geborgenheid centraal staan. Hierbij volgen we de basisprincipes van Montessori: ‘leer mij het zelf te doen’ en ‘vrijheid in geborgenheid’. 
Alle kinderen, die de BSO bezoeken, gaan naar Montessori Waalsdorp. Ze kunnen hier hun vrije tijd op een inspirerende en ontspannen manier doorbrengen. Ze krijgen alle gelegenheid om zelf een keuze te maken hoe deze tijd ingevuld zal gaan worden.

 

Samen met de peutergroep en de school vormen we een integraal kindcentrum. Dit betekent onder andere dat we een grote variëteit aan workshops aanbieden, die voor alle kinderen van 4-12 jaar bedoeld zijn. Het is dus niet van belang of zij de BSO bezoeken of niet. Deze workshops wisselen elkaar regelmatig af en duren gemiddeld 8 weken.

 

  • Schaken
  • Tafeltennis
  • Theater
  • Streetdance
  • Schermen
  • Diverse balspelen
  • Kinderyoga
  • Zaalhockey
  • Vioolles
  • Judo

 

 

BSO Waalsdorp is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK nummer is: 231923132.

Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag staan we bekend onder nummer 40407626.