Klachten

De mensen die bij ons op BSO Waalsdorp werken doen hun best de kinderopvang zo goed mogelijk te verzorgen en het verblijf op de BSO zo veilig en plezierig mogelijk te laten zijn. Overal waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. 
Ervaart u een probleem of heeft u een vraag dan kunt u het beste direct contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de basisgroep van uw kind om een oplossing te zoeken. Als u er samen met haar / hem niet uitkomt, kunt u een afspraak maken met de leidinggevende van de BSO. Als er dan nog geen oplossing is voor uw klacht, kunt u zich wenden tot de directeur van Montessori Waalsdorp. Levert dit naar uw mening nog steeds geen bevredigende oplossing, kunt u zich wenden tot het bestuur van Montessori Waalsdorp. In de meeste gevallen zal dit voldoende zijn om het probleem of uw klacht op te lossen. 

 

Mocht u toch een klacht hebben over onze opvang, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij de BSO Waalsdorp is aangesloten. De Geschillencommissie is telefonisch bereikbaar onder nummer 070 310 53 10 of via de website www.degeschillencommissie.nl