Actieve ouders

Actieve ouders Opgeruimd staat netjes !!

op Waalsdorp !

Bestuurouders  (zie
het bestuur)

MR-ouders  (zie MR)

Evenementenouders: 
Het schooljaar telt heel wat feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Sportdag en niet te vergeten het Eindfeest. De evenementencommissie organiseert al deze bijzondere feestelijkheden die gedurende het schooljaar plaatsvinden.  
Contactpersoon:  Jeroen Walta (ec@waalsdorp.nl)

Klassenouders Elke groep heeft twee door de leerkracht gekozen klassenouders. Ze hebben verschillende taken:
assisteren en helpen organiseren bij feesten en schoolreisjes;
ouders bellen voor extra vervoer bij excursies;
samen met de leerkracht klassenouderavonden voorbereiden;
communicatie tussen ouders en school bevorderen.

Mediatheekouders:  Naast de lessen in de groep over kosmisch onderwijs (Da Vinci), maken de kinderen werkstukken, bereiden ze spreekbeurten voor of zoeken ze gegevens op voor een groepsgesprek. Dit gebeurt in de mediatheek. De kinderen worden hierbij geassisteerd door ouders die bij toerbeurt circa eenmaal per maand een paar uur in de mediatheek aanwezig zijn. Jaarlijks zijn er minstens vijftien ouders nodig om het documentatiecentrum open te houden voor de kinderen.

Leesouders:  Aan het begin van ieder schooljaar worden er bij de middenbouw leesouders gevraagd, die eenmaal per week op school met een aantal kinderen hardop willen lezen, ongeveer tien minuten per kind. Aan het begin van het schooljaar  worden  de leesouders door de intern begeleidster geïnstrueerd. De leesouder let erop dat het kind leest wat er staat, de tekst begrijpt, goed tempo houdt, juist intoneert en een goede leeshouding aanneemt.

EngelsoudersIndividuele begeleiding bij engels voor
kinderen van groep 7 en 8.

Verkeerouders:  Commissie die incidenteel actief is.
Contactpersoon: Jaap van der Zwan.

Ouderhulp:  Incidenteel voor creatieve ochtend /
sportdag / museumles / ect.