Stichting Mali Waalsdorp

Technische ontwikkelingen en migratie maken de wereld steeds kleiner. In de jaren ’90 is er een bijzondere band ontstaan tussen Montessorischool Waalsdorp en het dorp Ende in het West-Afrikaanse Mali. Deze band heeft geresulteerd in de duurzame ondersteuning van en uitwisseling met de basisschool in Ende. 
De school in Ende kan door deze band een noodzakelijke 6e leerkracht aantrekken voor de basisschool van 600 kinderen. Er is een bibliotheek opgericht, waardoor er kleurige Franstalige kinderboeken te vinden zijn in de grotere en kleinere lemen huizen in Ende. Recent is de bibliotheek voorzien van een aantal computers t.b.v het onderwijs en is er een lokaal bijgebouwd.

 

Voorzitter: Ingrid Bes
Secretaris: Lilian Boes
Penningmeester: Ingrid Bes
Leden: Mark Snijdewint
  Annemiek Verdam
  Stephanie Blaauw

 

De betrekkingen worden geregeld in de Stichting Mali-Waalsdorp. (Zie www.mali-waalsdorp.nl) voor meer info waaronder het laatste nieuws). 

U kunt contact opnemen via: info@mali-waalsdorp.nl of ga naar de website van de Stichting voor meer informatie.

 

Nieuwsbrieven