BSO Waalsdorp

De Buitenschoolse Opvang (BSO) is een veilige, gezellige en aantrekkelijke plek, waar kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en waarze zich volop kunnen ontwikkelen, individueel en in groepsverband. We creëren een omgeving, waarin respect en geborgenheid centraal staan. Hierbij volgen we de basisprincipes van Montessori: ‘leer mij het zelf te doen’ en ‘vrijheid in geborgenheid’. 
Alle kinderen, die de BSO bezoeken, gaan naar onze school. Op de BSO krijgen ze alle gelegenheid om zelf een keuze te maken hoe ze hun vrije tijd n schooltijd invullen. We bieden extra workshops aan, gericht op creativiteit, sport en bewegen en bijvoorbeeld muziek en theater. Natuurlijk gaan we zoveel mogelijk naar buiten en regelmatig gaan we met de kinderen naar het Hubertusduin of naa het strand. 

 

Samen met de peutergroep en de school vormen we een integraal kindcentrum. Dit betekent onder andere dat we een grote variëteit aan workshops aanbieden, die voor alle kinderen van 4-12 jaar bedoeld zijn. Het is dus niet van belang of zij de BSO bezoeken of niet. Deze workshops wisselen elkaar regelmatig af en duren gemiddeld 8 weken.

 

  • Schaken
  • Tafeltennis
  • Theater
  • Streetdance
  • Schermen
  • Diverse balspelen
  • Kinderyoga
  • Zaalhockey
  • Vioolles
  • Judo

 

 

BSO Waalsdorp is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK nummer is: 231923132.

Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag staan we bekend onder nummer 40407626.