Volg op Instagram

Schoolarts

Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs

Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag van het kind bekeken. Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning. 

 

Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070. Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

 

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in

dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De jeugdartsen en

jeugdverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

 

Gegevens van uw kind

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de

Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school.

Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zonodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

 

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.