Volg op Instagram

Vacature Intern Begeleider voor het jonge kind (onderbouw, peuterbouw)

Wij zijn op zoek naar een intern begeleider die uitgaat van de kracht van leerkrachten en kinderen en tegelijkertijd oog heeft voor en kennis heeft van de extra ondersteuning die soms geboden moet worden in het geval van specifieke onderwijsbehoeften bij het jonge kind.
Samen met de collega-intern begeleider heb je als primaire taak het begeleiden van de leerkrachten.

Je werkt nauw samen met je collega-intern begeleider (mb en bb) om een doorgaande lijn te garanderen. Hierover maak je afspraken, stel je kaders. Vervolgens werk je binnen je eigen bouw(en) zelfstandig met inachtneming van de gemaakte afspraken. Je faciliteert en ondersteunt leerkrachten en onderhoudt – in afstemming met leerkrachten – contacten met externe zorgverleners, adviseurs (SMW, Bazaltgroep, SPPOH e.a.), andere scholen, en ouders. Je plant de ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam (5e leerkrachten) Protocol Ondersteuningsstructuur. Je werkt verbindend en bent een goede organisator.

 

Op schoolniveau voer je – in nauw overleg met de directie – taken uit. Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, zoals bijvoorbeeld voor meertalige - of hoogbegaafde kinderen. Tevens participeer je in externe netwerken zoals IB-overleg of samenwerkingsverband.

 

Wij zoeken:

  • Iemand die in het bezit is van het PABO, het hebben van het Montessoridiploma is een pré
  • Iemand die in het bezit is van het diploma Intern Begeleider of bereidt is dit te halen.
  • Iemand die doortastend én geduldig is en vanuit vertrouwen leren mogelijk wil maken. Dit geldt voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en jezelf.
  • Iemand die een open en respectvolle houding naar kinderen, ouders en collega's heeft. Je bent communicatief sterk.

Wij zijn een Montessori Kindcentrum (MKC). In ons prachtige gebouw in de rustige wijk Benoordenhout, bieden we ruimte aan een peuterbouw, basisschool en BSO. Daarmee bieden we een doorgaande én brede leerlijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.

 

We werken vanuit één MKC-gedachte en dat doen we vanuit de visie en werkwijze van Maria Montessori. Wij bieden gepersonaliseerd, kansrijk en eigentijds Montessorionderwijs en –opvang aan kinderen.

 

Pedagogische waarden binnen ons MKC zijn:

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Balans


Onze missie luidt:
Nieuwsgierig en betrokken motiveren we de kinderen en onszelf om te blijven ontwikkelen en maken we onze aandacht zichtbaar.

 

Solliciteren: stuur je motivatiebrief en CV vóór 1 juni 2023 naar administratie@waalsdorp.nl

 

Wil je eerst meer informatie?

Bekijk onze website op www.waalsdorp.nl

of bel naar 070-3247420 en vraag naar Gregory Grampon (directeur) of José Hogenbirk (adjunct-directeur).