Uw kind aanmelden

 

 

Invoer:

Ik wil mijn kind aanmelden voor:

(meerdere keuzes mogelijk)
Peutergroep
Basisschool
BSO

Gegevens van kind:

Roepnaam: *
Voornamen: *
Achternaam: *
Geboortedatum: *
Geslacht: *
Burgerservicenummer (BSN): *

Het Burgerservicenummer (BSN) van uw zoon of dochter vindt u op het eigen paspoort of eigen identiteitskaart van uw kind, op de brief van de gemeente die u ontving bij de geboorteaangifte, op het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) of op uw zorgpas.

Nationaliteit: *
Straat en huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Gewenste ingangsdatum: *

Heeft u al een kind(eren) op Waalsdorp?

Indien ja, naam kind(eren):

In geval van tussentijdse plaatsing / zij-instroom:

Naam huidige school:
Plaats:

Gegevens ouder / verzorger 1:

N.B.: De gegevens van ouder 1 zullen worden gebruikt voor het toezenden van de contracten t.b.v. de Peutergroep en de BSO. De bankgegevens zoals gevraagd in dit formulier dienen van ouder 1 te zijn.

dhr/mevr: *
Voorletters: *
Achternaam: *
Is het woonadres van uw kind hetzelfde als uw adres? *
Zo niet, vul hier uw woonadres in:
Straatnaam, nummer, postcode en woonplaats
Geboortedatum: *
Nationaliteit: *
Burgerservicenummer (BSN): *
E-mail: *
Telefoonnummer: *
Opleiding:
Beroep:

Gegevens ouder / verzorger 2:

dhr/mevr:
Voorletters:
Achternaam:
Is het woonadres van uw kind hetzelfde als uw adres?
Zo niet, vul hier uw woonadres in:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burgerservicenummer (BSN):
E-mail:
Telefoonnummer:
Opleiding:
Beroep:

Bankgegevens (ouder 1):

(t.b.v. ouderbijdrage, peuterbijdrage en BSO)
IBAN: *

Extra informatie bij aanmelden voor Peutergroep:

Ik ga akkoord met de automatische incasso van € 17,50 inschrijfgeld voor de peutergroep
De inschrijfkosten zijn administratiekosten en worden niet geretourneerd.

Extra informatie bij aanmelden voor BSO:

Selecteer de gewenste opvang:
Op welke dagdelen wilt u van de BSO gebruik maken?
Maandagmiddag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag
Gewenste ingangsdatum BSO:

Tot slot:

Ruimte voor vragen of een toelichting:
* Verplichte velden