Volg op Instagram

Wat bieden wij

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, uiteraard binnen onze eigen pedagogische en beleidskaders. Goede afstemming tussen u als ouder en de pedagogisch medewerker van de BSO vinden wij van groot belang. Met uw keuze voor onze BSO kiest u voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding van uw kind. 
Kinderen ontwikkelen zich overal: thuis, buiten spelend op straat, op school en bij de BSO. Omdat we de kinderen willen stimuleren om zich op allerlei vlakken verder te ontwikkelen, bieden we binnen de BSO extra workshops aan. Hierbij kunt u denken aan:
 • Creatieve vorming (schilderen/druktechnieken/houtbewerking)
 • Kleutergymnastiek (bewegingsspelen voor de onderbouwkinderen)
 • Buitenspel in het Hubertusduin (levend stratego/huttenbouwen/diverse balspelen
 • Sport en spel ( bewegingspelen/balspelen)

 

De BSO in het kort

 • 52 weken per jaar opvang, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en vastgestelde studiedagen 
 • dagelijks (met uitzondering van woensdag) van 14.50 -18.30 uur
 • in de schoolvakanties van 08.00 - 18.30 uur
 • inclusief leuke activiteiten met gevarieerde dagbesteding
 • vakkundige en betrokken begeleiders die kunnen inspelen op de individuele behoeften en vaardigheden van uw kind
 • vaste en voor uw kind bekende gezichten die zorgen voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen
 • inclusief drinken, fruit, boterhammen en gezonde tussendoortjes

 

Opvangvormen van BSO Waalsdorp: 

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Opvang in de schoolweken van 14.50 uur tot 18.30 uur en in de schoolvakanties van 08.00 uur tot 18.30 uur.

 

Naschoolse opvang (NSO)

Opvang in de schoolweken van 14.50 uur tot 18.30 uur.

 

 

BSO Waalsdorp is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK nummer is: 231923132.

Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag staan we bekend onder nummer 40407626.