Volg op Instagram

Peuterbouw

In de peuterbouw van ons Kindcentrum worden de kinderen in hun ontwikkeling begeleid volgens het motto van Maria Montessori ‘Help het mij zelf te doen’. De montessorimanier van werken begint bij ons al bij kinderen van tweeënhalf jaar en loopt op school door tot groep 8. Een doorlopende leerlijn van ruim 10 jaar, waarin de kinderen zich op hun eigen wijze ten volle kunnen ontwikkelen.
De peuterbouw is voor uw kind waarschijnlijk de eerste ervaring met een andere sociale omgeving en met school. Uw peuter maakt in deze periode een grote ontwikkeling door op verschillende vlakken, waaronder het zindelijk worden, het praten en de sociale omgang. De taak van de pedagogisch medewerkers is om de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen in deze ontwikkelingsfase. Daarbij houden zij rekening met de interesses, talenten en leerstijl van de peuters. De kinderen vinden in de peuterbouw veel materialen, die passen bij hun ontwikkelingsfase. Ze worden gestimuleerd hier zoveel mogelijk eigen keuzes in te maken en veel dingen zelfstandig te doen en te ontdekken.

 

Indeling van de dag

Omdat jonge kinderen een voorspelbare ordening van tijd erg prettig vinden, verlopen de

dagen in de peutergroep min of meer hetzelfde. Er zijn vrije speelmomenten, kleine en grote kringmomenten, een hapje en fruit eten en buitenspelen.

 

Tussen de middag eten de peuters een boterham. Sommige dagen koken we een warme en gezonde maaltijd op de groep.

 

Kinderen ontwikkelen zich overal en in allerlei situaties. Daarom vinden we het belangrijk om, naast de vaste dagindeling, verschillende activiteiten aan te bieden. De peuters maken regelmatig een wandeling naar het Hubertusduin of het uitje naar de kinderboerderij, herfst- en brandnetelwandeling, verschillende kook- en bakmomenten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en aan thema’s verwante activiteiten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de bijen.

 

Algemene informatie peuterbouw

Er zijn twee vaste peutergroepen en een extra woensdagmorgen groep. Elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en twee pedagogisch medewerkers.

• Maandag en donderdag (8.15 - 14.45 uur)

• Dinsdag en vrijdag (8.15 - 14.45 uur)

• Woensdag (extra ochtend) (8.15 - 12.15 uur)

 

De peutergroep houdt dezelfde vakantieregeling aan als de basisschool.

 

Peuterbouw Waalsdorp is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Het LRK nummer is: 205271522.

Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag staat de peuterbouw bekend onder nummer 54862671.