Volg op Instagram

Signalen huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we volgens deze Meldcode. 
 In het kort houdt dit in: 
  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor vragen kunt u terecht bij José Hogenbirk (adjunct-directeur/IB-er). Zij is aandachtsfunctionaris Meldcode.