Volg op Instagram

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

 

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. 

 

Bij vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
  • Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
  • Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
  • Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
  • Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider Ingrid

van Dongen of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

 

Sabina van Alphen 

06-19140328

S.vanAlphen@stichtingjess.nl

Wanneer?  Iedere donderdag van 09.15-12.30 uur op Montessori Waalsdorp.