Volg op Instagram

Samenwerkingsverband

SPPOH is het samenwerkingsverband van 28 schoolbesturen in Den Haag en
omstreken waarbij Montessori Waalsdorp is aangesloten. SPPOH staat scholen bij
in de hulp aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en organiseert de
toegang tot aanvullende zorg. Wanneer plaatsing op een andere school nodig is,
heeft een school in het kader van passend onderwijs de zorgplicht om in samenwerking met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband
te vinden. Dit kan een andere reguliere basisschool zijn, maar het kan ook een
plek zijn in het speciaal (basis)onderwijs.

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

 

Schoolondersteuningsprofiel van Montessori Waalsdorp