Volg op Instagram

Aanmelding Voortgezet Onderwijs

Vanaf het schooljaar 2017/2018 verandert de aanmeldprocedure in de BOVO regio Haaglanden. Ouders van leerlingen die de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs kunnen door deze wijziging hun kind op meerdere scholen aanmelden. De nieuwe aanmeldprocedure geeft ouders en hun kind(eren) dit schooljaar meer keuzevrijheid. De procedure voldoet nu aan wettelijke kaders. Wat betekent het voor de BOVO-procedure in de regio Haaglanden?

Op de website van BOVO Haaglanden is een apart gedeelte ingericht voor ouders: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders. Hier vindt u alle informatie die voor u als ouder relevant is. 

 

De belangrijkste wijzigingen vanaf 2017/2018 op een rij:

  • De grootste wijziging is dat ouders vanaf dit schooljaar hun kind op meer dan één vo-school mogen aanmelden.
  • Voor leerlingen is het belangrijk dat po-scholen hen al voor de kerstvakantie voorzien van een (voorlopig) basisschooladvies. Dit heeft te maken met de start van de oriëntatieperiode op het vo direct na de kerstvakantie.
  • Ouders vullen met een leerling een voorkeurslijst in. Hierop kunnen zij meer dan één vo-school aangeven. Deze lijst leveren ouders in bij de vo-school van eerste keuze.
  • Ouders hebben in de eerste aanmeldingsperiode twee weken de tijd om zich aan te melden; dit is korter dan zij gewend zijn.
  • De wettelijke behandeltermijn voor een aanmelding is zes weken. De behandeltijd voor het vo is hierdoor korter geworden.
  • Er zijn minder voorrangsregels toegestaan dan vorig schooljaar.
  • Leerlingen die niet op de school van hun eerste keuze geplaatst zijn, krijgen via centrale loting en matching een plaats op een van de andere scholen van hun voorkeurslijst.
  • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vanuit passend onderwijs worden met voorrang behandeld, zodat men kan kijken of ze op een school van hun voorkeurslijst geplaatst kunnen worden.
  • Alleen Topsport Talent, School voor Dans en Muziek, versneld/ verrijkt vwo en scholen met tweetalig onderwijs gelden nog als scholen met bijzondere inrichting.
  • Vo-scholengroepen mogen niet langer aangemelde leerlingen doorverwijzen naar een andere locatie dan waarvoor ze zijn aangemeld (met uitzondering van de Johan de Witt Scholengroep).

Op de website Scholenwijzer Den Haag vindt u alle informatie over de scholen in onze regio. Deze website kan u helpen bij uw keuze.