Volg op Instagram

Waarom kiezen voor Waalsdorp

U kiest voor Montessori Waalsdorp omdat binnen onze peuterbouw, school en BSO zelfstandigheid en zelfvertrouwen centraal staan. Kinderen leven in een samenleving, die volop in beweging is en telkens weer verandert. Het onderwijs moet kinderen dan ook niet alleen opleiden voor de huidige maatschappij, maar hen ook voorbereiden op de toekomst.

Groeien in zelfstandigheid en het ontwikkelen van zelfvertrouwen zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen. Deze vaardigheden staan centraal binnen zowel de peutergroep, de school als ook de BSO. Doordat onze basis wordt gevormd door de Montessori methode wordt in alles wat wij doen de nadruk gelegd op vertrouwen, samenwerken, kritisch denken, de ontwikkeling van creativiteit en het eigen maken van sociale vaardigheden.  

 

De sfeer binnen onze school is prettig voor leerlingen 

De wijze waarop we de Montessori methode gebruiken zorgt voor een combinatie van beweging en rust, gepraat en concentratie in de klassen. We besteden daarbij ook veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Dat zien we terug in de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan. Zij dragen zorg voor elkaar. Zowel in de eigen groep als ook daarbuiten.  

 

We zijn een onafhankelijke kleine organisatie

Waalsdorp is een onafhankelijke organisatie. Het bestuur van het integraal kindcentrum bestaat uit betrokken, vrijwillige ouders. De verenigingsstructuur van de school zorgt voor veel ruimte voor inbreng en verantwoordelijkheid van ouders. Wij zijn een kleine organisatie wat maakt dat we elkaar kennen en duidelijke normen en waarden kunnen uitdragen 

 

Montessori is vanaf de peuterbouw onze basis

De basis van het ontwikkelen en het leren ligt in de eerste levensjaren. Omdat we binnen Montessori Waalsdorp een peuterbouw hebben, zijn we in staat al op een vroeg moment hier inzicht en informatie over te verkrijgen. We vinden het belangrijk dat de doorstroom naar de basisschool vloeiend en haast ongemerkt verloopt. Peuters en onderbouw treffen elkaar regelmatig. Voor de peuters is dat ideaal. Het inspireert ze en geeft ze zicht op de nabije toekomst. Een toekomst vol ontdekkingen. Door samenwerking en elkaar op de hoogte houden werken we aan een doorlopende Montessori-aanpak van 2,5 tot en met 12 jaar. 

 

 

Vieringen en activiteiten worden met elkaar gedaan 

Maandvieringen, Sinterklaas, Kerst, maar ook projecten gericht op cultuur, muziek, bewegen en natuur worden door peuterbouw, school en BSO zoveel mogelijk samen ingevuld. Door het samen ondernemen van activiteiten komen de kinderen met elkaar in contact. 

 

Creativiteit en beweging worden ondersteund voor vakleerkrachten 

Creativiteit en motivatie spelen een grote rol bij het verzamelen en creëren van kennis. Hoe meer het kind in staat is om creativiteit ten toon te spreiden hoe beter zij zijn toegerust om met echt nieuwe vondsten te komen en sneller en intenser te leren. Creatieve vaardigheden, zoals anders leren kijken naar dingen of fantaseren, kunnen geleerd en geoefend worden en een creatieve houding kan worden ontwikkeld. De creatieve vakken zoals beeldende vorming en muziek van onze vakleerkrachten zijn dan ook van grote meerwaarde. Ook motorisch vaardig zijn maakt dat kinderen sneller nieuwe vaardigheden leren. Ons beweegteam bestaat uit vakleerkrachten bewegingsonderwijs en coördineert de gymlessen, tussen- en naschoolse beweegactiviteiten en de schoolbrede sportactiveiten.  

 

Graag verwelkomen wij u voor een kennismaking met ons. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (070) 324 74 20 of via info@waalsdorp.nl.