Volg op Instagram

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht, bestaande uit drie of vijf door de ALV benoemde leden, houdt toezicht op de taakuitvoering door het bestuur en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren
Momenteel zijn de leden van de Commissie van Toezicht: Ronald Borgts, Monique van den Bos en Kyra Eikelboom