Volg op Instagram

BSO Waalsdorp

De Buitenschoolse Opvang (BSO) is een veilige, gezellige en aantrekkelijke plek, waar kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en waar ze zich volop kunnen ontwikkelen, individueel en in groepsverband. We creëren een omgeving, waarin respect en geborgenheid centraal staan. Hierbij volgen we de basisprincipes van Montessori: ‘leer mij het zelf te doen’ en ‘vrijheid in geborgenheid’.

 

Alle kinderen, die de BSO bezoeken, gaan naar onze school. Op de BSO krijgen ze alle gelegenheid om zelf een keuze te maken hoe ze hun vrije tijd invullen. De pedagogisch medewerkers bieden workshops aan, gericht op creativiteit, natuur en techniek, sport en bewegen, muziek en theater en koken. Natuurlijk gaan we zoveel mogelijk naar buiten en regelmatig gaan we met de kinderen naar het Hubertusduin. Daarnaast bied de gymdocent van MKC Waalsdorp ook elke dag een gym workshop aan.

 

Samen met de peutergroep en de school vormen we een integraal kindcentrum. Dit betekent onder andere dat we een grote variëteit aan workshops aanbieden, die voor alle kinderen van 4-12 jaar bedoeld zijn. Het is dus niet van belang of zij de BSO bezoeken of niet. Deze workshops wisselen elkaar regelmatig af en duren gemiddeld 8 weken.

 

  • Schaken
  • Tafeltennis
  • Theater
  • Streetdance
  • Schermen
  • Diverse balspelen
  • Kinderyoga
  • Zaalhockey
  • Vioolles
  • Judo

 

De inspectierapporten van onze BSO zijn terug te vinden via de website van het Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid. 

 

BSO Waalsdorp is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Het LRK nummer is: 231923132.

Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag staat de BSO bekend onder nummer 40407626.