Volg op Instagram

Geschiedenis van de school

De Vereniging Montessorischool Waalsdorp is opgericht in januari 1948. Daarmee koersen we op een bijzonder 70-jarig jubileum af in 2018. Maar de oorsprong van de school gaat zelfs nog verder terug: naar 1934.
Montessorischool Waalsdorp dankt zijn naam enerzijds aan Maria Montessori, de grondlegster van de opvoedings- en onderwijsidealen die wij hanteren. 'Waalsdorp' herinnert eraan dat we in 1946, een jaar na de Bevrijding, opnieuw met de Montessorischool die al sinds 1934 in het Benoordenhout bestond, aanvingen op de Waalsdorperweg. 

 

Dit gebeurde eerst als dependance van de Voorburgse Montessorischool, maar twee jaar later als een zelfstandige schoolvereniging: Montessorischool Waalsdorp. Omdat het leerlingental bleef groeien, verhuisde de school in 1953 naar de Utenbroekestraat voor meer ruimte.  Daar werd 'Waalsdorp' zo'n begrip, dat de school ook daar langzaam maar zeker uit zijn jas groeide.

 

Van het verleden naar het heden

Montessorischool Waalsdorp is gelegen in het Benoordenhout, een rustige woonwijk met veel groen. Onze leerlingen komen behalve uit deze wijk ook uit andere wijken, omdat ouders vaak – ook al wonen zij niet in de directe nabijheid van de school – bewust kiezen voor montessorionderwijs. 

 

In september 2014 hebben we een volledig nieuw gebouw betrokken. De school is gehuisvest in een licht, ruimtelijk en flexibel schoolgebouw met een bijzondere architectuur en uitstraling. Het gebouw won in 2015 de prijs van de Branchevereniging van architectenbureaus in de categorie 'Stimulerende omgevingen', omdat het de onderwijsvisie van de school optimaal ondersteunt. In het gebouw hebben wij de beschikking over een gymlokaal. Er is een schoolplein met daarop diverse speelmogelijkheden voor de kinderen. In de periode van 1 april tot 1 oktober bestaat de mogelijkheid de gymlessen buiten te geven op het sportveldje tussen de drie aan elkaar grenzende scholen.

 

Wist u dat wij sinds september 2018 voor een groot deel onze eigen elektriciteit opwekken, dankzij 154 zonnepanelen op ons dak? Lees hier meer