Volg op Instagram

Aanmelden

Het aanmelden van uw kind bij op onze school gaat veranderen

Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2018 worden aangemeld volgens de Haagse aanmeldprocedure. Hierin hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afspraken gemaakt. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2018 en gaan in vanaf 1 oktober 2021.

 

Aanmelden vanaf drie jaar

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2018 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Dit mag pas bij drie jaar plaatsvinden omdat de Wet op het Primair Onderwijs dat stelt.

 

Stap 1: Oriënteren

Wanneer uw kind bijna 2 jaar is, ontvangt u een brief van de gemeente Den Haag waarin staat dat het belangrijk is om te gaan oriënteren op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Dit is de eerste belangrijke stap.

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig kennismakingsbijeenkomsten. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsbijeenkomsten. LET OP: op dit moment organiseren wij, vanwege de huidige corona maatregelen, alleen digitale kennismakingsbijeenkomsten. Neem contact op met de administratie via administratie@waalsdorp.nl of 070-3247420 wanneer u zich hier voor wilt aanmelden. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

 

Stap 2: Aanmelden

Vlak voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in deze aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het ingevulde aanmeldformulier naar de school van uw eerste keuze en levert deze in. Ook broertjes en zusjes van kinderen bij ons op school moeten aangemeld worden in de aanmeldperiode die voor hen bestemd is. Net als kinderen die al deelnemen aan onze peutergroep van Peuterbouw Waalsdorp. Ook die peuters zullen aangemeld moeten worden met het Haagse aanmeldformulier en in de daarvoor bestemde aanmeldperiode.

Wanneer wij het aanmeldformulier PO van u hebben mogen ontvangen en wij nog niet persoonlijk kennis met u gemaakt hebben, dan nodigen wij u graag alsnog uit voor een kennismakingsgesprek. De administratie zal daarover contact met u opnemen.

 

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Op scholenwijzer.denhaag.nl kunt u zien hoeveel kindplaatsen wij maximaal hebben in het betreffende aanmeldjaar.

Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over vastgestelde aanmeldperioden. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

 

Aanmeldperioden

De data van de aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U kunt uw kind slechts één keer aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen (minimaal 5) invult op de voorkeurslijst. Hoe meer scholen u invult op deze lijst, hoe groter de kans dat uw kind geplaatst kan worden op een school in Den Haag.

 

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • U werkt zelf op onze school
  • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterbouw Waalsdorp

 

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste keuze, dan wordt gekeken of de school van uw tweede keuze plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde keuze enzovoorts. Voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing!

 

Stap 3: inschrijven

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw lijst met scholen van uw keuze, ontvangt u bericht vanuit AanmeldenPO waarin staat welke mogelijkheden er nog zijn.

 

Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan pas bent u zeker van een plek.

 

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?

Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

 

Andere vragen?

Heeft u nog vragen over de aanmeldprocedure, stel ze aan de school of stuur een e-mail naar de Ouder Servicedesk van AanmeldenPO (ouders@aanmeldenpo.nl)