Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Wanneer u er samen toch niet uit komt, kunt u een afspraak maken met de directie. Dit geldt ook wanneer u een algemenere vraag of klacht heeft over de peutergroep, school of BSO. Mocht ook dit naar uw mening niet voldoende opleveren, dan kunt u zich wenden tot het bestuur.
Er is bij ons ook een klachtenregeling van toepassing. De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de VBS. De BSO is aangesloten bij de Geschillencommissie. Het klachtenreglement ligt op school, bij de administratie, ter inzage. Mocht u een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de contactpersoon. Op onze school is dat de directeur. De contactpersoon staat in verbinding met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon zal nogmaals proberen binnen de school een oplossing te vinden. Wanneer ook dit niet voldoende oplevert, en de klager dat wil, helpt de externe vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

 

Onze externe vertrouwenspersoon is Heleen de Jong, u bereikt haar via info@heleendejongadvies.nl of via 06 250 245 55. 

 

De onderwijsinspectie kent een meldpunt voor klachtmelding over seksuele ­intimidatie en ernstig psychisch of fysiek geweld. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op nummer 0900 111 3111