Volg op Instagram

Plaatsing en procedure

Wij zijn blij dat veel ouders al vroeg kiezen voor Montessori Waalsdorp. Er is dan ook veel belangstelling voor onze school. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen plaats meer is op onze school. Soms komen er gedurende het schooljaar plekken vrij in de verschillende leerjaren. Bijvoorbeeld door verhuizingen naar het buitenland. 

Algemeen

Volgens de Wet op Primair Onderwijs kunnen kinderen vanaf hun derde verjaardag worden aangemeld. Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan in 3 stappen:

 

Stap 1: Oriënteren

Zoals elke bijzonder onderwijs school heeft Montessori Kindcentrum Waalsdorp een eigen karakter. Doordat onze basis wordt gevormd door de Montessori-methode wordt in alles wat wij doen de nadruk gelegd op vertrouwen, samenwerken, kritisch denken, de ontwikkeling van creativiteit en het eigen maken van sociale vaardigheden. Om een goede indruk te krijgen van onze school en van onze manier van werken vinden we het belangrijk dat u deelneemt aan één van onze informatieochtenden. Op deze ochtenden kunnen we wederzijds kennis maken met elkaar.

 

Iedere eerste dinsdagochtend van de maand is er een informatieochtend over het onderwijs op onze school. Kinderen uit de bovenbouw leiden u van 09.15 tot 10.00 uur rond en delen hun ervaringen. Van 10.00 tot 11.00 uur geeft de directeur u meer informatie en kunt u uw vragen stellen.

 

Vanwege de grote belangstelling vragen we u om u vooraf telefonisch aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie. De administratie is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar via email op administratie@waalsdorp.nl of telefonisch 070-3247420.

 

Uw kind is nog geen 3 jaar: belangstellingsformulier

Wij waarderen het zeer dat u al belangstelling heeft voor ons onderwijs. Een keuze voor het Montessori-onderwijs is een belangrijke keuze voor u als ouders. Als het Montessori-onderwijs een bewuste keuze voor u is dan kunt u het belangstellingsformulier invullen. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd geïnformeerd wordt om uw zoon of dochter bij ons aan te melden. En het biedt ons de mogelijkheid om een betere inschatting te maken van het aantal ouders dat belangstelling heeft voor ons Montessori Kindcentrum. Het invullen van het belangstellingsformulier verplicht u tot niets.

 

 

Stap 2: Aanmelden vanaf 3 jaar

Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is kunt u hem of haar aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website. Voor de plaatsing van kinderen streven wij naar een evenwichtige verdeling van de leeftijd van kinderen. Wij hanteren daarom vier aanmeldingsperiodes per schooljaar:

  • 1 t/m 30 september;
  • 1 t/m 31 december;
  • 1 t/m 31 maart; en
  • 1 t/m 30 juni.

De ontvangst van het aanmeldingsformulier[1] wordt door ons schriftelijk bevestigd. Dit betekent nog niet dat uw kind is geplaatst. Pas wanneer u een schriftelijke bevestiging ontvangt van de directeur dat uw zoon of dochter is geplaatst is de plaatsing definitief.

 

 

Stap 3: Plaatsing
Vier keer per jaar, na afloop van de aanmeldingsperiodes, wordt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Montessori Waalsdorp, in aanwezigheid van de directeur, de plaatsing uitgevoerd. Ons uitgangspunt hierbij is dat ieder kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. We hanteren wel een aantal voorrangsregels:

  • (Half)broertje(s) of (half)zusje(s) zit(ten) al op onze school;
  • U werkt zelf op onze school;
  • Uw kind gaat al naar onze peuterbouw;
  • U onderschrijft de Montessori-visie.

 

Besluitvorming

Vanaf 2 weken na de sluitingsdatum van de aanmeldperiode ontvangt u bericht of uw kind geplaatst is. Als we aanvullende informatie nodig hebben dan verlengen we deze periode met 4 weken. Uw kind kan bij ons op school starten als het 4 jaar.  

 

 

Zij-instroom (groep 2 t/m 7)

Wij zijn blij dat veel ouders kiezen voor Montessori Waalsdorp. Er is dan ook veel belangstelling voor onze school. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen plaats meer is op onze school. Soms komen er gedurende het schooljaar plekken vrij in de verschillende leerjaren, bijvoorbeeld door verhuizingen.

 

Wilt u weten of er plaats is in een specifiek leerjaar voor dit of volgend schooljaar, vult u dan het aanmeldingsformulier in via onze website of belt of mailt u met onze administratie. Deze is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar via mail op administratie@waalsdorp.nl of telefonisch 070-3247420.


Voor leerlingen die zij-instromen geldt dat, voor wij overgaan tot plaatsing, de interne begeleider contact opneemt met de huidige directeur, Gregory Grampon. Daarna komt uw kind een paar dagen wennen bij ons op school. Tijdens de wendagen wordt uw kind getoetst door onze interne begeleider en kijken we of en hoe de Montessori-manier van werken past bij uw kind. De uitslag van deze toetsen en observaties bepaalt of een kind daadwerkelijk kan worden geplaatst in de groep waarvoor het is aangemeld.

Stadsbreed toelatingssysteem in Den Haag - let op!

Veel basisscholen in Den Haag zijn overgegaan op een stadsbreed toelatingssysteem. Dit betekent dat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op die deelnemende scholen centraal geregeld is. Alle ouders wonend in Den Haag ontvangen daarover een informatiebrief van de gemeente Den Haag. Montessori Kindcentrum Waalsdorp kiest ervoor niet mee te doen aan dit systeem. Dit betekent dat u uw kind rechtstreeks bij ons aan kunt melden. U kunt uw kind daarnaast ook aanmelden in het gemeentelijke systeem.

 

 

 

[1] Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.