Vaklessen

Maria Montessori hechtte veel waarde aan een brede ontwikkeling van het kind. Niet alleen cognitief, maar ook creatief, muzikaal en motorisch. Wij hebben bewust gekozen voor het inzetten van vakleerkrachten op deze gebieden, om de kwaliteit van het vakonderwijs te verhogen.

Bewegingsonderwijs 

Kinderen hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Helaas wordt het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt te bewegen.

Het belangrijkste doel bij het bewegingsonderwijs is: het plezier in bewegen behouden voor nu en in de toekomst. Alle kinderen krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht. Wij hebben de beschikking over een fantastische gymzaal die centraal in onze school staat.

 

Muzikale vorming 

ledere week krijgen de groepen drie kwartier muziekles. Door middel van zingen, schoolinstrumenten bespelen, spreken over, bewegen op en luisteren naar muziek leren de kinderen hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen.- Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een koor of orkest. Tevens is er jaarlijks een songfestival voor de kinderen. Om het jaar wordt er een muziekavond georganiseerd, waar kinderen samen met bijvoorbeeld hun ouders, broers of zussen kunnen optreden.

 

Beeldende vorming 

Dit vak wordt in cursussen aangeboden. De kinderen kiezen in totaal drie cursussen per jaar. ledere cursus- hout, gips, klei & glazuren, metaal, zeefdrukken, linoleum enzovoort - bestaat uit drie lessen van een uur en drie kwartier en wordt gegeven door de vakleerkracht, die twee dagen per week op school aanwezig is. Een aantal van de gemaakte (kunst)werkjes wordt na afloop van de cursus in de vitrinekasten tentoongesteld. Daarnaast worden in de eigen groep lessen op het gebied van beeldende vorming gegeven.