Directeur Montessori Kindcentrum Waalsdorp (0,8 - 1 fte) - per 1 mei

Locatie: Den Haag
Dienstverband: 0,8 -1,0 fte
Salaris: D12 cao PO

 

"we maken aandacht zichtbaar"

 

Wie zijn wij?
Wij zijn een Montessori Kindcentrum (MKC) met een school en een kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. De school wordt bezocht door 325 leerlingen, waarvan er 100 kinderen naar de Kinderopvang komen. De peuterbouw heeft twee groepen van 16 kinderen per dag. De school en kinderopvang werken samen op basis van de Montessoripedagogiek. Het team van bijna 50 medewerkers bestaat uit leerkrachten, vakleerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteuning. We hebben een adjunct-directeur, een coördinator kinderopvang, intern begeleiders, een pedagogische coach, bouwcoördinatoren en coördinatoren voor onderwijsontwikkeling, verdiepingsonderwijs en ICT. 

 

Eigentijds Montessori
We bieden een eigentijdse Montessori-aanpak waarin we traditionele uitgangspunten verrijken met nieuwe onderwijsconcepten. Daarbij werken we vanuit het Montessori-gedachtegoed, in een positief en stimulerend schoolklimaat. We staan voor een doorgaande lijn tussen de school en de kinderopvang met als resultaat een brede ontwikkeling voor ieder kind.
Onze kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, vertrouwen, betrokkenheid en balans.

 

Zichtbaar
Onze missie is kinderen nieuwsgierig en betrokken te laten zijn bij hun eigen ontwikkeling. We gaan uit van een nieuwsgierig en onderzoekend kind, dat steeds meer zelfsturing ontwikkelt. Kinderen leren op eigen niveau en tempo. We maken harde en zachte onderwijsresultaten zichtbaar richting kinderen, ouders en externe partners. Voorbeelden hiervan zijn formatieve evaluatievormen, zoals feedbackgesprekken en het portfolio. Onze slogan is: we maken onze aandacht zichtbaar.


Wat bieden wij?

 • Een fijn Kindcentrum waar kinderen in een sociaal veilige omgeving volop willen en kunnen
  leren.
 • Een professionele organisatie waar kansen liggen om de huidige ontwikkelingen verder uit te bouwen en het team vanuit de verschillende invalshoeken verder te verbinden.
 • Een enthousiast team met nieuwsgierige teamleden.
 • Een extra leerkracht per bouw (5e leerkracht), die dagelijks zowel kinderen als leerkrachten ondersteunt.
 • Betrokken ouders, waaronder een ouderbestuur.
 • Een schoolplan voor de komende vier jaar.
 • Een school die sinds 6 jaar gehuisvest is in een nieuw, eigentijds en modern ingericht gebouw.
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor
  onbepaalde tijd bij goed functioneren.

 

"Waar pedagogisch meesterschap en balans hand in hand gaan"


Wat ga je doen?
Je brengt samen met het team onze missie verder in de praktijk en werkt aan het realiseren en borgen van de grote doelen uit het schoolplan. Je geeft vorm en inhoud aan de in gang gezette onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen, zoals het Pedagogisch Meesterschap. Je verfijnt de professionele cultuur en geeft het team richting en ruimte, waarbij je verbindend te werk gaat. Je benut de beschikbare expertise en geeft invulling aan een verstevigde samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in het Montessori Kindcentrum, zowel organisatorisch als in doorlopende leerlijnen.

 

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt affiniteit met het Montessori-gedachtegoed.
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tot schoolleider, of je bent hier mee bezig.
 • Je hebt een afgeronde Montessori-opleiding voor leidinggevenden, of bent bereid de
  opleiding te volgen.
 • Je hebt leidinggevende ervaring, met een talent voor ondernemen en bedrijfsvoering. Daarbij kun je overzicht houden op het geheel.
 • Je hebt ervaring met financieel - en personeelsbeleid.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je hebt lef en bent energiek en besluitvaardig.
 • Je bent betrokken, toegankelijk, zichtbaar en hebt aandacht voor leerlingen, team en ouders.
 • Je bent open, reflectief en verbindend.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Onderwijs en Kinderopvang

 

Procedure

Ingangsdatum:  bij voorkeur per 1 mei 2020, of eerder indien mogelijk
Sluitingsdatum: zondag 9 februari 2020
1e gespreksronde: vrijdag 14 februari 2020 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
2e gespreksronde: dinsdag 18 februari 2020 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
Assessment: donderdag 20 februari 2020 (hele dag)

 

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. We volgen uiteraard de NVP sollicitatiecode.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met José Hogenbirk (adjunct-directeur/IB’er) via jose@waalsdorp.nl
 of via 070-3247420. We zien je motivatiebrief en cv met enthousiasme tegemoet via administratie@waalsdorp.nl.

 

Bekijk eventueel ook meer op onze website: www.waalsdorp.nl en onze LinkedIn-pagina.
Of lees meer in het algemeen functieprofiel Directeur