Intern Begeleider (0,6 - 0,8 fte), vanaf schooljaar 2019/2020

Wij zoeken een deskundige, daadkrachtige IB'er met passie voor kwaliteit en het montessorionderwijs.
Ben je op zoek naar een uitdagende baan op een school in ontwikkeling in een prachtig gebouw? Reageer dan voor 6 mei! 

Montessori Waalsdorp is een hechte gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Aandacht voor de (individuele) behoeften van kinderen vinden wij van groot belang. De Inspectie van Onderwijs heeft in oktober jl. ons pedagogisch klimaat beoordeeld als 'goed'. Waar we erg trots op zijn en ons zeker in herkennen. 

Montessori Waalsdorp is een Montessori Kindcentrum (MKC) en bestaat uit een peuterbouw, basisschool (12 groepen) en BSO. We werken vanuit de visie van één team, gebaseerd op de principes van Maria Montessori.


De afgelopen jaren hebben we als team gezamenlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Zo hebben we ons beredeneerd aanbod voor rekenen en taal geoptimaliseerd & geüniformeerd en hebben we ons – teambreed – geschoold in het pedagogisch meesterschap. Met het pedagogisch meesterschap willen we onze aandacht voor de ontwikkeling van het kind steeds zichtbaarder maken en het als 'formatief evaluatiemoment' inzetten. In het verlengde hiervan werken we aan een oplopende lijn van zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leren van het kind.
 
We zoeken een IB-er die deze ontwikkeling samen met ons wil gaan vormgeven.
Als intern begeleider werk je samen met je collega intern-begeleider en onder verantwoordelijkheid van de directie aan het brede scala van taken.

 

De intern begeleider heeft samen met de collega-intern begeleider als primaire taak het begeleiden van de leerkrachten. Daarnaast heeft de intern begeleider een faciliterende, ondersteunende en coördinerende rol binnen de school. De intern begeleider is lid van het ondersteuningsteam, bestaande uit leerkrachten en onderwijsassistenten die ondersteuning bieden aan kinderen onder de regie van de groepsleerkracht.


Op schoolniveau voert de intern begeleider, in nauw overleg met de directie de taken uit. Ook is de intern begeleider belast met het onderhouden van de contacten met externen. De intern begeleider legt verantwoording af aan de directie en levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en de daarbij behorende professionalisering.
 
Wat neem je mee? 

 • Een visie op eigentijds montessorionderwijs (Eigenwijs & Verstandig) en je kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling richting het pedagogisch meesterschap;
 • Kennis van de zorgcyclus (HGW) en de verschillende taken die daaruit voortvloeien voor de IB'er (coachen leerkrachten, onderwijsontwikkelingen vormgeven, zorgcyclus uitvoeren en bewaken);
 • Jij kunt de extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben een extra impuls geven, zoals het opstellen en evalueren van OPP en individuele leerroute;
 • Vaardigheden in het analyseren en beschrijven van (toets)resultaten en het doen van voorstellen ter verbetering (opbrengstgericht werken).

Tevens hechten wij grote waarde aan een intern begeleider die:

 • Ambitieus en professioneel is en 'daad bij het woord' voegt;
 • Kennis heeft van de actuele onderwijsontwikkelingen en ook zichzelf in dat licht blijft ontwikkelen;
 • Samenwerken vanzelfsprekend vindt en daarvoor initiatief neemt;
 • Een helicopterview heeft met oog voor details;
 • Communicatief vaardig is, zowel in woord als in schrift.

 

Overige functie-eisen:

 • Vanuit vertrouwen en verbinding leren mogelijk maken. Dit geldt voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en jezelf;
 • Ervaring in het begeleiden van leerkrachten.
 • Systematisch en cyclisch kunnen werken.

 
Opleiding:

 • PABO
 • Montessori opleiding diploma is een pre
 • IB-diploma of diploma Master SEN

 

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Wij volgen natuurlijk de cao-po. 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
- We bieden een werkomgeving waarin je actief het onderwijs kunt vormgeven (we werken niet met methodes); 

- We hebben gemiddeld 5 gezamenlijke studiedagen; dit schooljaar met o.a. de DNKRS (verrijkingsonderwijs en aanbod meer- en hoogbegaafd) en Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden (de brede ontwikkeling van het kind);
- We werken heel veel samen met onze BSO en peuterbouw

- We hebben een geweldige groep kinderen en ouders

- Met ouders samen zetten we ons op school en kinderopvang in voor de ontwikkeling van de kinderen; 
- Aan de secundaire arbeidsvoorwaarden bouwen we elke keer weer verder...
 

 

Spreekt deze vacature je aan?  
Ben je op zoek naar deze uitdagende, dynamische baan op een school die volop in ontwikkeling is? Reageer dan voor 6 mei 2019.
 

- De 1e gespreksronde is op woensdag 8 mei tussen 13.30 en 17.30 uur. Bij het gesprek zullen de directeur en adjunct-directeur/IB'er aanwezig zijn. Indien je voor dit gesprek wordt uitgenodigd ontvang je – in verband met de vakantieperiode – op 7 mei telefonisch en/of per mail de uitnodiging.
- De 2e gespreksronde zal plaatsvinden op woensdag 15 mei tussen 13.30 en 17.30 uur. Bij het gesprek zal een afvaardiging van het team en de MR aanwezig zijn. 

Vermeld in je brief op welke tijden je beschikbaar bent voor een eventueel sollicitatiegesprek. We kunnen je dan snel uitnodigen.
 
Deze vacature is opengesteld voor zowel interne als externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid zullen interne kandidaten de voorkeur genieten.
 
Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar administratie@waalsdorp.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Berien Bakker, directeur, of José Hogenbirk, adjunct-directeur/IB-er, telefoon: 070 - 324 74 20.