Volg op Instagram

Ziekte, verlof en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan uiterlijk 8.30 uur door aan de leerkracht van de groep van uw kind. Dat kan via SchouderCom. De leerkrachten controleren elke dag de aanwezigheid van leerlingen. Is uw kind afwezig zonder bericht, dan nemen we altijd contact met u op.
 

Verlof

Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hier de verlofregeling nalezen waarin deze omstandigheden staan vermeld. Het aanvragen van verlof kunt u online via onze site doen, uw verzoek komt terecht bij de directeur die zal beslissen over de aanvraag.  

 

Verzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.