Volg op Instagram

Nieuws

28 september 2017

Samen op weg naar pedagogisch meesterschap

Op maandag 18 september vond de aftrap plaats van een bijzondere samenwerking tussen Montessori Waalsdorp en De Vrije School Den Haag. Dit schooljaar zullen de teams van beide basisscholen samen werken aan nieuwe manieren om hun onderwijs te verantwoorden. Zodat de opbrengst en kwaliteit van de scholen beter zichtbaar wordt. Dit doen zij onder begeleiding van het centrum onderwijs & innovatie Leiden, onderdeel van de Hogeschool Leiden.

Preview foto
Conceptscholen, zoals vrijescholen en montessorischolen werken vanuit een sterke eigen pedagogisch-didactische visie en met een bijzonder curriculum, waarin veel aandacht is voor de ontwikkeling van het individuele kind. Het sociale proces, de creativiteit en eigen identiteit spelen hierbij een grote rol. Echter socialisatie en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen zijn lastig te meten of in toetsresultaten te vangen.

 

Als het over het verantwoorden van het onderwijs gaat, oftewel het zichtbaar maken van de opbrengst en de kwaliteit van de school, hebben Montessori Waalsdorp en De Vrije School Den Haag dan ook dezelfde uitdaging. Hoe kunnen zij niet alleen laten zien wat kinderen kennen en kunnen, maar juist ook wat kinderen zich daarnaast eigen maken en hoe zij zich, ieder op hun eigen, unieke manier ontwikkelen? Daar gaan de teams van de scholen samen mee aan de slag.

 

Berien Bakker, directeur van Montessori Waalsdorp: “Pedagogisch meesterschap draait om de kunst van het ‘anders verantwoorden’: hoe brengen we als leerkrachten en als school al het waardevolle in beeld dat kinderen leren? Met andere woorden, hoe maken we de opbrengst en kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar? Zodat we niet alleen het ‘kennen en kunnen’ meten, maar ook het leerproces zelf en het geleerde in de breedste zin laten zien. Daarvoor gaan we het juiste gereedschap ontwikkelen.”

 

Niels Schieman, schoolleider van De Vrije School Den Haag: “Ouders willen natuurlijk graag weten hoe het met hun kind gaat en ook als school vinden we het belangrijk te laten zien wat we in huis hebben. Maar als we daarbij de brede ontwikkeling van de kinderen onvoldoende zichtbaar maken, bestaat het risico dat we te veel waarde toekennen aan de zogenaamde ‘genormeerde toetsen’ voor taal en rekenen. Wij vinden dat we dan onvoldoende recht doen aan het individuele kind. Daarom gaan we aan de slag met anders verantwoorden. De samenwerking met Montessori Waalsdorp is voor ons allebei een stimulans om verder te kijken, samen te ontdekken en van elkaar te leren.”